FACULTY OF EARTH SCIENCE
Universiti Malaysia Kelantan

Repository Forms


# FORMS DOWNLOAD
1 BORANG PERAKUAN JAMINAN DIRI (KERJA LAPANGAN)

BORANG ADALAH UNTUK KEPERLUAN MENJALANI KERJA LAPANGAN/KAJIAN LUAR UMK. BOLEH RUJUK GARIS PANDUAN KERJA LAPANGAN

DOWNLOAD
2 BORANG SENARAI SEMAK KEPERLUAN KERJA LAPANGAN

BORANG ADALAH UNTUK KEPERLUAN MENJALANI KERJA LAPANGAN/KAJIAN LUAR UMK. BOLEH RUJUK GARIS PANDUAN KERJA LAPANGAN

DOWNLOAD
3 BORANG PENILAIAN RISIKO DI LAPANGAN

BORANG ADALAH UNTUK KEPERLUAN MENJALANI KERJA LAPANGAN/KAJIAN LUAR UMK. 

BOLEH RUJUK GARIS PANDUAN KERJA LAPANGAN

DOWNLOAD
4 BORANG PENILAIAN KEBERKESANAN KERJA LAPANGAN

BORANG ADALAH UNTUK KEPERLUAN MENJALANI KERJA LAPANGAN/KAJIAN LUAR UMK. 

BOLEH RUJUK GARIS PANDUAN KERJA LAPANGAN

DOWNLOAD
5 F8-ADUAN PELANGGAN DAN PENAMBAHBAIKAN MAKMAL
DOWNLOAD
6 PENDAFTARAN SEMESTER KEDUA DAN SETERUSNYA (PASCASISWAZAH)
DOWNLOAD
7 BORANG PERMOHONAN UNTUK PENANGGUHAN PENGAJIAN (PASCASISWAZAH)
DOWNLOAD
8 BORANG PERMOHONAN UNTUK LANJUT TEMPOH DAN TUKAR STATUS PENGAJIAN (PASCASISWAZAH)
DOWNLOAD
9 BORANG PERMOHONAN PERTUKARAN PROGRAM PENGAJIAN/BIDANG PENGAJIAN (PASCASISWAZAH)
DOWNLOAD
10 BORANG PERMOHONAN PELANTIKAN PENYELIA (PASCASISWAZAH)
DOWNLOAD
11 BORANG PERMOHONAN PERTUKARAN PENYELIA (PASCASISWAZAH)
DOWNLOAD
12 BORANG PERMOHONAN PERTUKARAN TAJUK PENYELIDIKAN (PASCASISWAZAH)
DOWNLOAD
13 APPLICATION FOR OFFICIAL LETTER (POSTGRADUATE)
DOWNLOAD
14 SUBMISSION OF FINAL THESIS (POSTGRADUATE)
DOWNLOAD
15 THESIS SUBMISSION FORM (POSTGRADUATE)
DOWNLOAD
16 NOTIS PENYERAHAN TESIS (PASCASISWAZAH)
DOWNLOAD
17 BORANG KONSULTASI DAN LAPORAN KEMAJUAN PENGAJIAN BAGI MOD PENYELIDIKAN (PASCASISWAZAH)
DOWNLOAD
18 PERMOHONAN TARIK DIRI PELAJAR (PASCASISWAZAH)
DOWNLOAD
19 BORANG RAYUAN KE ATAS PEMBERHENTIAN (PASCASISWAZAH)
DOWNLOAD
20 BORANG PERMOHONAN PERTUKARAN PROGRAM / FAKULTI
DOWNLOAD
21 BORANG PINDAAN PENDAFTARAN KURSUS
DOWNLOAD
22 BORANG PENDAFTARAN KURSUS
DOWNLOAD
23 BORANG PEMINDAHAN KREDIT / PENGECUALIAN KURSUS
DOWNLOAD
24 BORANG RAYUAN PENYEMAKAN KEPUTUSAN GRED
DOWNLOAD
25 BORANG PERMOHONAN PINDAAN JADUAL KULIAH (UNTUK KEGUNAAN PENSYARAH SAHAJA)
DOWNLOAD
26 BORANG PERINGATAN KETIDAKHADIRAN KE KELAS ATAU SESI PEMBELAJARAN
DOWNLOAD
27 Borang Pemilihan Program Ijazah Sarjana Muda (Asasi Sains UMK)
DOWNLOAD
28 Borang Permohonan Program Ijazah Sarjana Muda (Pra Ijazah Sains UMK)
DOWNLOAD
29 AKUJANJI DAN PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL

Setiap pengguna makmal perlu mengisi borang ini. Terutama pelajar tahun akhir yang memerlukan pengunaan makmal sepanjang menjalani eksperimen di makmal. Kad penggunaan akan diberikan sebagai tanda pengguna telah mendaftar sebagai pengguna makmal. 

DOWNLOAD
30 PINJAMAN DAN PENGGUNAAN ALATAN MAKMAL

Setiap pengguna yang ingin meminjam peralatan makmal perlu memohon melalui borang ini.

DOWNLOAD
31 PINJAMAN DAN PENGGUNAAN ALATAN LANDSCAPE

Setiap pengguna yang ingin meminjam peralatan landskap FSB perlu memohon melalui borang ini.

DOWNLOAD
32 SIMPANAN SAMPEL PELAJAR PENYELIDIKAN

Setiap pengguna yang memerlukan ruangan untuk penyimpanan sampel atau peralatan eksperiman di makmal boleh mengisi borang ini untuk memohon rak dan ruang penyimpanan.

DOWNLOAD
33 SIMPANAN SAMPEL SEBAGAI BAHAN RUJUKAN MUZIUM

Pengguna yang ingin menyimpan sampel/ specimen penyelidikan sebagai rujukan muzium perlu memohon melalui borang ini.

DOWNLOAD
34 MAKLUMAN KEPERLUAN PEMBANTU MAKMAL

Borang ini digunakan bagi permohonan menggunakan khidmat pengiring kerja lapangan atau penyelidikan atau peralatan di kalangan pembantu makmal.

DOWNLOAD
35 PERMOHONAN PENGGUNAAN FURNACE

Borang ini adalah bagi permohonan penggunaan furnace.

DOWNLOAD
36 KEBENARAN PENGGUNAAN MAKMAL SELEPAS WAKTU PEJABAT

Pengguna yang memerlukan penggunaan makmal selepas waktu pejabat perlu memohon melalui borang ini.

DOWNLOAD
37 Borang Pengisytiharan membawa inventoriaset keluar dari universiti

Setiap aset/inventori hak milik Universiti yang perlu dibawa keluar kawasan UMK Kampus Jeli perlu mengisi borang ini dan mengemukakan kepada Pihak keselamatan sebelum membawa keluar aset/inventori.

Aset/inventori adalah termasuk peralatan pejabat/ peralatan makmal/ perabot/ ect

DOWNLOAD
38 Permohonan Penggunaan FT-IR

KLIK DISINI UNTUK KE PAUTAN BORANG ATAS TALIAN

Tiada caj penggunaan bagi pelajar Pra-siswazah UMK namun hanya terhad kepada 8 sampel pertama  dan 5 sampel pertama bagi pelajar Pascasiswazah.

Caj penggunaan yang akan dikenakan selain pelajar Pra-siswazah UMK adalah seperti berikut :-
                 
                    a. Dalaman  :  RM 65.00 / sampel
                    b. Luaran     :      RM 77.00 / sampel

DOWNLOAD
39 Permohonan Penggunaan Spectrophotometer UV-VIS

Pautan borang atas Talian : https://forms.gle/TwqouKph7x9ep6T59

Tiada caj penggunaan bagi pelajar Pra-siswazah UMK bagi 15 sampel untuk 5 elemen pertama dan 5 sampel untuk 5 elemen bagi pelajar Pascasiswazah.

Caj penggunaan yang akan dikenakan adalah seperti berikut :-
                 
                    a. Dalaman      :      RM 14.00 / sampel / elemen
                    b. Luaran         :      RM 17.00 / sampel / elemen

DOWNLOAD
40 Permohonan Penggunaan AAS

KLIK DISINI UNTUK KE PAUTAN BORANG ATAS TALIAN

Tiada caj penggunaan bagi pelajar Pra-siswazah UMK bagi 15 sampel untuk 5 elemen pertama dan 5 sampel untuk 5 elemen bagi pelajar Pascasiswazah.

Caj penggunaan yang akan dikenakan adalah seperti berikut :-
                 
                    a. Dalaman      :      RM 28.00 / sampel / elemen
                    b. Luaran         :      RM 33.00 / sampel / elemen

DOWNLOAD
41 Permohonan Penggunaan Scanning Electron Microscope (SEM)

KLIK DI SINI UNTUK KE PAUTAN BORANG ATAS TALIAN

Permohonan adalah secara atas talian dan mohon rujuk prosedur di pengenalan borang.

Tiada caj penggunaan bagi pelajar Pra-siswazah UMK bagi 8 sampel pertama tanpa coating dan 5 sampel tanpa coating bagi pelajar Pascasiswazah.

Caj penggunaan yang akan dikenakan adalah seperti berikut :-
                 
Scanning Electron Microscope (SEM)(per sampel)
Dalaman    : 78.00
Luar UMK  :  93.00
Energy Dispersive X-Ray (EDX) (Per sampel)
Dalaman   :  29.00
Luar UMK  : 34.00
Smart Coater (Gold Coating) (Per pusingan:1 Pusingan max 4 sampel)
Dalaman   : 41.00
Luar UMK : 43.00

DOWNLOAD