FAKULTI SAINS BUMI
Universiti Malaysia Kelantan

PROGRAM PRASISWAZAH


Sains Sumber Asli

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Sumber Asli) Dengan Kepujian


KLIK UNTUK MAKLUMAT LANJUT
Sains Kelestarian Alam Sekitar

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Kelestarian Alam Sekitar) Dengan Kepujian


KLIK UNTUK MAKLUMAT LANJUT
Geosains

Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Geosains) Dengan Kepujian


KLIK UNTUK MAKLUMAT LANJUT