FAKULTI SAINS BUMI
Universiti Malaysia Kelantan

MUAT TURUN FAKULTI SAINS BUMI


# Repositori Muat Turun
1 FYP- F1 - FYP Title
Muat Turun
2 FYP- F2 - Apply Change Add
Muat Turun
3 FYP- F3 - Penyerahan Cadangan / Bab 1, 2 &3 / Laporan Projek Penyelidikan Tahun Akhir Untuk Pemeriksaan/Pemeriksaan Semula
Muat Turun
4 FYP- F4 - Senarai Semak Penghantaran Projek Penyelidikan Tahun Akhir
Muat Turun
5 FYP-RUBRIC FYPII-R-C1-SV EDITION 2017
Muat Turun
6 FYP- RUBRIC FYPII-R-C1-EX EDITION 2017
Muat Turun
7 FYP- RUBRIC FYPII-R-C2-EX EDITION 2017
Muat Turun
8 FYP- RUBRIC FYPII-R-C2-SV EDITION 2017
Muat Turun
9 FYP- RUBRIC FYPI-R-A-Proposal and Presentation-EX EDITION 2018
Muat Turun
10 FYP- UBRIC FYPI-R-B1-Chap 1.2.3-SV EDITION 2018
Muat Turun
11 FYP- RUBRIC FYPI-R-B1-COOR EDITION 2018
Muat Turun
12 FYP- FYP GUIDELINE 2016 - Final Release
Muat Turun
13 SIEP- Borang maklumbalas penyelia lapangan
Muat Turun
14 Academic Guideline for Postgraduate
Muat Turun
15 MEMO - PRA PENDAFTARAN KURSUS (WAJIB) BAGI SEM FEB 20202021
Muat Turun
16 MEMORANDUM PELAJAR UMK PKPB 13-26 JAN 2021
Muat Turun
17 MEMO - PRA_PENDAFTARAN_KURSUS_(WAJIB)_BAGI_SEM_FEB2020202_SAMBUNGAN_TEMPOH_PRA_PENDAFTARAN

Mohon semua pelajar FSB menganbil maklum pelanjutan temoh Pra Prendaftaran Kursus Feb 2020/2021 tlah dilanjutkan daripada 17/1/2021 - 28/1/2021.

Muat Turun
18 E-LAPORAN TAHUNAN FSB 2020

Laporan Tahunan FSB2020 ini melaporkan keseluruhan pencapaian dan aktiviti oleh warga FSB sepanjang tahun 2020.

Muat Turun
19 Buletin FSB Edisi Julai-Disember 2020 (e-ISSN 2716-6619)

Buletin FSB Edisi Julai-Disember 2020 (e-ISSN 2716-6619)

Muat Turun
20 Hebahan Kemasukan Pelajar kepada Warga UMK Feb 2020/2021
Muat Turun
21 Perkhidmatan Ujian Kimia

Maklumat lanjut tentang perkhidmatan Ujian Kimia yang disediakan boleh dimuat turun daripada brosur yang dilampirkan.

Muat Turun
22 MAKLUMAN KEMASUKAN SEMULA PELAJAR BAHARU DAN KANAN KE UMK SECARA BERPERINGKAT
Muat Turun
23 Peraturan Akademik Universiti Malaysia Kelantan Program Ijazah Sarjana Muda Sepenuh Masa
Muat Turun
24 Sisipan_Pindaan_Peraturan_Akademik_Peraturan_5.4.1.5

Mohon rujuk Sisipan Pindaan Peraturan Akademik Peraturan_5.4.1.5

Muat Turun
25 Sisipan_Pindaan_Peraturan_Akademik

Mohon rujuk Sisipan_Pindaan_Peraturan_Akademik

Muat Turun
26 MEMORANDUM KEPADA PELAJAR-PELAJAR UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK) SEPANJANG TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BERSYARAT (PKPB) DI NEGERI KELANTAN DARI 21 NOVEMBER HINGGA 6 DISEMBER 2020
Muat Turun
27 MEMO PERMOHONAN SIJIL & TRANSKRIP AKADEMIK GRADUAN 2020
Muat Turun
28 MEMO TERKINI PENDAFTARAN SEMESTER SEPTEMBER SESI 2020/2021

Pendaftaran Wajib Semester September Sesi 2020/2021 - Pengesahan Penasihat Akademik

Muat Turun
29 Buletin FSB Jan-Jun 2020
Muat Turun
30 Buku Peraturan Akademik Program Asasi Sains UMK (2021/2022)

Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang dalam apa juga bentuk dan dengan apa cara juga sama ada elektronik, fotostat, mekanik, rakaman, visual atau cara lain, mana-mana bahagian artikel/ilustrasi/isi kandungan buku ini sebelum mendapat izin daripada Jabatan Persediaan Sains, UMK. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honororium. Maklumat yang terkandung dalm buku ini adalah benar pada masa ia dicetak. Pihak Universiti Malaysia Kelantan (UMK) berhak meminda pada bila-bila masa, tanpa memberitahu, mana-mana kandungan dalam buku ini.

Muat Turun
31 Kalendar Akademik Program Asasi Sains UMK Sesi 2021/2022

Pembelajaran bagi Program Asasi Sains UMK untuk semester Ogos 2021/2022 adalah secara atas talian. Tertakluk kepada perubahan dan akan dimaklumkan kepada pelajar. 

Muat Turun
32 Kalendar Akademik Program Asasi Sains UMK Sesi 2021/2022

Pembelajaran bagi Program Asasi Sains UMK untuk semester Ogos 2021/2022 adalah secara atas talian. Tertakluk kepada perubahan dan akan dimaklumkan kepada pelajar. 

Muat Turun
33 eBuletin_FSB_Jul-Dis 2021
Muat Turun
34 PENA FSB
Muat Turun
35 EBULETIN FSB EDISI JANUARI - JUN 2023

E-Bulletin FSB Edisi Januari - Jun 2023 boleh dimuatnaik. Buletin merangkumi semua akativiti yang telah dijalankan oleh pensyarah dan pelajar sepanjang Jan- Jun 2023.

Muat Turun
36 Penangguhan Sesi Kuliah/Kelas UMK bagi perayaan Aidilfitri

Pelajar boleh merujuk kepada Pekeliling Akademik Bilangan 3/2021 bagi penangguhan Sesi kuliah/kelas UMK bagi pergerakan pulang pelajar IPT sempena cuti perayaan Aidilfitri 2021.

Muat Turun
37 e-Buletin FSB Jan-Jun 2021

Edisi Buletin FSB Jan-Jun 2021 yang memaparkan sorotan aktiviti yang telah dijalankan di FSB oleh warga Fakutli, pensyarah serta pelajar. 

Muat Turun
38 Memo Pendaftaran Wajib Sept 2021/2022
Muat Turun
39 NOTIS PEMAKLUMAN PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER PENDEK

SYARAT DAN TEMPOH PENDAFTARAN KURSUS (WAJIB) BAGI SEMESTER PENDEK SESI 2020/2021

bagi subjek SIEP

Muat Turun