FAKULTI SAINS BUMI
Universiti Malaysia Kelantan

PROGRAM ASASI SAINS UMK


UMK Science Foundation Program (Program Asasi Sains UMK) with its original name UMK Science Entrepreneurship Preparation Program was a UMK-MARA joint venture academic program. This program was initially conducted at MARA Kulim College from 2011 to 2019. This program has had 9 cohorts of students with a total of 565 alumni. Starting in 2021, the Science Foundation Program will be offered at UMK, Jeli Campus. The success stories of this academic program is the driving force for its new chapter at UMK Jeli Campus where more knowledgeable and high entrepreneurial skills science students will be born. For more info on UMK Science Foundation (CLICK HERE).

DOWNLOAD: Academic Rule Book for UMK Science Foundation Program (Session 2022/2023)
DOWNLOAD: Academic Calendar for UMK Science Foundation Program (Session 2022/2023)
 


Kos Berkaitan

Peluang Kerjaya

Program Asasi Sains UMK ini adalah pengajian peringkat sijil.

Graduan Program Asasi Sains UMK layak membuat permohonan kemasukkan ke program akademik peringkat pengajian siswazah di Universiti Malaysia Kelantan dan tertakluk kepada syarat-syarat am serta khusus program pengajian tersebut.

Berikut adalah 12 senarai program pengajian siswazah yang boleh dipohon oleh pelajar lepasan Asasi Sains UMK:

 1. Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Geosains) dengan Kepujian
 2. Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Sumber Asli) dengan Kepujian
 3. Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Kelestarian) dengan Kepujian
 4. Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Agroteknologi) dengan Kepujian
 5. Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Penternakan) dengan Kepujian
 6. Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Pembangunan Produk) dengan Kepujian
 7. Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Jaminan Makanan) dengan Kepujian
 8. Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bioindustri) dengan Kepujian
 9. Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bahan) dengan Kepujian
 10. Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Sumber Hutan) dengan Kepujian
 11. Ijazah Sarjana Muda Sains Senibina dengan Kepujian
 12. Doktor Perubatan Veterinar
Yuran Pengajian
Struktur Kurikulum
-

Syarat Kemasukan
Masa Pengajian
1

LANGGAN BERITA

Langgan dan dapatkan berita terkini mengenai kami, dan lain-lain