MEMO ADD DROP

Adalah dimaklumkan bahawa tarikh Pindaan Pendaftaran (Add/Drop) bagi Semester September Sesi 2020/2021 adalah bermula pada 12 Oktober 2020 sehingga 25 Oktober 2020.