FAKULTI SAINS BUMI
Universiti Malaysia Kelantan

MUAT TURUN FAKULTI SAINS BUMI


# Repositori Muat Turun
1 FYP- F1 - FYP Title
Muat Turun
2 FYP- F2 - Apply Change Add
Muat Turun
3 FYP- F3 - Penyerahan Cadangan / Bab 1, 2 &3 / Laporan Projek Penyelidikan Tahun Akhir Untuk Pemeriksaan/Pemeriksaan Semula
Muat Turun
4 FYP- F4 - Senarai Semak Penghantaran Projek Penyelidikan Tahun Akhir
Muat Turun
5 FYP-RUBRIC FYPII-R-C1-SV EDITION 2017
Muat Turun
6 FYP- RUBRIC FYPII-R-C1-EX EDITION 2017
Muat Turun
7 FYP- RUBRIC FYPII-R-C2-EX EDITION 2017
Muat Turun
8 FYP- RUBRIC FYPII-R-C2-SV EDITION 2017
Muat Turun
9 FYP- RUBRIC FYPI-R-A-Proposal and Presentation-EX EDITION 2018
Muat Turun
10 FYP- UBRIC FYPI-R-B1-Chap 1.2.3-SV EDITION 2018
Muat Turun
11 FYP- RUBRIC FYPI-R-B1-COOR EDITION 2018
Muat Turun
12 FYP- FYP GUIDELINE 2016 - Final Release
Muat Turun
13 SIEP- Borang maklumbalas penyelia lapangan
Muat Turun

LANGGAN BERITA

Langgan dan dapatkan berita terkini mengenai kami, dan lain-lain