JABATAN GEOSAINS ( JGEO )

KETUA JABATAN
wanisofia
DR. WANI SOFIA BINTI UDIN
 
PROGRAM GEOSAINS
         
    PENYELARAS PROGRAM    
opie
DR. NURSUFIAH BTE SULAIMAN
==========================================================================================================================
FELO KANAN
==========================================================================================================================
      PATRIK      Ir. Dr. Quek Tiang Beng               
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
+609 947 7000 ext 11731
Ph.D (Pengurusan Projek), International Uni. of Malaya-Wales
Ms.c (Pengurusan Projek), Uni. Malaya
Expertise : Pengurusan Projek
==========================================================================================================================
 PENSYARAH KANAN
==========================================================================================================================
      muqtada      Dr. Mohammad Muqtada Ali Khan       roniza      Dr. Roniza Binti Ismail  
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.  
+609 947 7319 ext 10644 +609 947 7310 ext 10487  
Ph.D (Geologi Dalam Hidrogeologi), Aligarh Muslim Uni.  Ph.D (Mineralogi), Uni. of Adelaide  
Ms.c (Geologi Gunaan), Aligarhn Muslim Uni.  MS.c (Pemprosesan Mineral), Uni. Sains Malaysia  
Expertise : Hidrogeologi, Hidrokimia, Penilaian Sumber Air Expertise : Mineralogi, Geokimia  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wanisofia Dr. Wani Sofia Binti Udin zamzarina Dr. Noorzamzarina Binti Sulaiman  
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.  
+609 947 7301 ext 10433 +609 947 7304 ext 11725  
Ph.D (Kejuruteraan Geomatik), Uni. Teknologi Malaysia Ph.D (Geologi), Uni. Kebangsaan Malaysia  
Ms.c (Kejuruteraan Geomatik), Uni. Teknologi Malaysia MS.c (Geofizik Kejuruteraan & Persekitaran), Uni. Keb. Malaysia  
Expertise : Ukur & Pemetaan, Fotogrammetri Expertise : Geofizik  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 shahida Dr. Norshahida Bte Shafiee @ Ismail opie Dr. Nursufiah Bte Sulaiman  
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.  
+609 947 7356 ext 10123 +609 947 7314 ext 10435  
Ph.D (Geokimia Organik), Newcastle Uni., UK  Ph.D , Uni. of Birmingham  
Ms.c (Geokimia Petroleum), Newcastle Uni., UK Ms.c (Geologi Petroleum), Uni. Malaya  
Expertise : Geologi Petroleum, Geokimia Organik  Expertise : Sedimentologi, Paleontologi  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
marinah Dr. Marinah Binti Muhammadl    
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.      
+609 947 7326 ext 10145  
Ph.D (Matematik), Uni. of Southampton  
Ms.c (Sains), Uni. Putra Malaysia    
Expertise : Sains Matematik  
==========================================================================================================================
 PENSYARAH
==========================================================================================================================
arhamm Arham Muchtar Achmad Bahar hamzahh Hamzah Bin Hussin
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
+609 947 7317 ext 10531 +609 947 7318 ext 11415
Ms.c (Perancangan Bandar & Wilayah), Uni. Hasanuddin Ms.c (Sains), Uni. Kebangsaan Malaysia
Bs.c (Geologi), Uni. Hasanuddin Bs.c (Geologi), Uni. Kebangsaan Malaysia
Expertise : Geologi   Expertise : Geologi 
 
==========================================================================================================================
 TUTOR
==========================================================================================================================
ROHS Rohazaini Binti Muhammad Jamil  
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
+609 947 7314 ext 10449
Ms.c (Geoinformatik), Uni. Teknologi Malaysia
Bs.c (Geoinformatik), Uni. Teknologi Malaysia  
Expertise : Geoinformatik