JABATAN GEOSAINS ( JGEO )

KETUA JABATAN
shahida
DR. NORSHAHIDA BINTI SHAFIEE @ ISMAIL
 
PROGRAM GEOSAINS
         
    PENYELARAS PROGRAM    
opie
DR. NURSUFIAH BTE SULAIMAN
==========================================================================================================================
 PENSYARAH KANAN
==========================================================================================================================
      muqtada      Dr. Mohammad Muqtada Ali Khan       roniza      Dr. Roniza Binti Ismail  
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.  
+609 947 7319 ext 10644 +609 947 7310 ext 10487  
Ph.D (Geologi Dalam Hidrogeologi), Aligarh Muslim Uni.  Ph.D (Mineralogi), Uni. of Adelaide  
Ms.c (Geologi Gunaan), Aligarhn Muslim Uni.  MS.c (Pemprosesan Mineral), Uni. Sains Malaysia  
Expertise : Hidrogeologi, Hidrokimia, Penilaian Sumber Air Expertise : Mineralogi, Geokimia  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wanisofia Dr. Wani Sofia Binti Udin zamzarina Dr. Noorzamzarina Binti Sulaiman  
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.  
+609 947 7300 ext 10433 +609 947 7304 ext 11725  
Ph.D (Kejuruteraan Geomatik), Uni. Teknologi Malaysia Ph.D (Geologi), Uni. Kebangsaan Malaysia  
Ms.c (Kejuruteraan Geomatik), Uni. Teknologi Malaysia MS.c (Geofizik Kejuruteraan & Persekitaran), Uni. Keb. Malaysia  
Expertise : Ukur & Pemetaan, Fotogrammetri Expertise : Geofizik  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 shahida Dr. Norshahida Bte Shafiee @ Ismail opie Dr. Nursufiah Bte Sulaiman  
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.  
+609 947 7356 / 7304 ext 10123 +609 947 7314 ext 10435  
Ph.D (Geokimia Organik), Newcastle Uni., UK  Ph.D , Uni. of Birmingham  
Ms.c (Geokimia Petroleum), Newcastle Uni., UK Ms.c (Geologi Petroleum), Uni. Malaya  
Expertise : Geologi Petroleum, Geokimia Organik  Expertise : Sedimentologi, Paleontologi  
 
==========================================================================================================================
FELO KANAN
==========================================================================================================================
      PATRIK      Ir. Dr. Quek Tiang Beng               
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
+609 947 7000 
Ph.D (Pengurusan Projek), International Uni. of Malaya-Wales
Ms.c (Pengurusan Projek), Uni. Malaya
Expertise : 
==========================================================================================================================
 PENSYARAH
==========================================================================================================================
arhamm Arham Muchtar Achmad Bahar ainaam 'Ainaa' Mardhiyah Binti Hassin
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
+609 947 7317 ext 10531 +609 947 7318 ext 11415
Ms.c (Perancangan Bandar & Wilayah), Uni. Hasanuddin Ms.c (Geologi Petroleum), Uni. Malaya
Bs.c (Geologi), Uni. Hasanuddin Bs.c (Geosains), Uni. Malaysia Kelantan
Expertise : Geologi   Expertise : Geologi Petroleum