Sains Sumber Asli

Pengenalan

Latar Belakang

Nama Program : Sarjana Muda dalam Sains Gunaan (Sains Sumber Asli) Dengan Kepujian

Kaedah Pengajian : Sepenuh Masa (8semester / 4 tahun)

Jumlah Kredit : 135 (3 tahun kuliah dan 1 tahun praktikal industri )

Visi

Peneraju dalam mengekspoitasikan sumber asli untuk penjanaan aktiviti ekonomi negara di samping memastikan khazanah terpelihara

Misi

 • Menyediakan ilmu pengetahuan dalam bidang sains sumber asli yang mengarah kepada keusahawanan supaya dapat mengoptimumkan pengunaan sumber asli dengan baik untuk menjana pendapatan Negara.
 • Menjalankan penyelidikan dan pengkomersialkan hasil penyelidikan untuk kelestarian manusia sejagat dan penjanaan ekonomi negara
 • Mendidik graduan supaya menghargai, melindungi dan menghayati alam sekitar dan sumber asli Negara yang merupakan bahan mentah yan g berharga untuk pembangunan ekonomi negara.

Objektif Program

Melahirkan graduan yang:

 1. Berpengetahuan dan berkompetensi secara teknikal dalam bidang sains sumber asli selaras dengan isu semasa yang berkaitan dengan sumber asli.
 2. Berkebolehan melatih pelajar secara berkesan dalam asas kepemimpinan dan membina kemahiran berkomunikasi secara dalaman dan luaran dalam sesebuah organisasi.
 3. Berkebolehan menyelesaikan masalah bidang sains sumber asli secara inovatif, kreatif dan beretika melalui pendekatan yang mapan pada masa hadapan.
 4. Mampu membina kemahiran keusahawanan dan mengenalpasti keperluan pembelajaran sepanjang hayat untuk pembangunan kerjaya yang berjaya

Kenapa memilih Sains Sumber Asli ?

 1. Hanya ada satu program ijazah seumpamanya di Malaysia yang menggabungkan elemen flora, fauna dan genetic dalam pengurusan sumber asli.
 2. Menjadi penyumbang kepada pengurusan sumber asli bagi keseimbangan ekologi, ekonomi dan social.
 3. Menekankan pembelajaran yang berpusatkan pelajar dalam mendalami pengetahuan melalui kerjalapangan, perkongsian ilmu dengan agensi kerajaan, NGO dan industri.
 4. Menjadi tenaga mahir dalam isu sains sumber asli di Malaysia dan Asia melalui struktur kurikulum pengajian 4 tahun yang berteraskan pengalaman dan kaedah inter-disiplin yang menyeluruh.

p

Buletin FSB

JUL DIS 2017 BM Opie V2 recoveredJan June 2017 v4 BM Aug2017 2 

 

Log Masuk

Sertai Kami Di Facebook

 

Fakulti Sains Bumi,
Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli,
Locked Bag 100,
17600 Jeli,
Kelantan.

Tel : +609 - 947 7030 | Fax: +609 - 947 7032