Visi dan Misi

 

  Visi
       
   Pelopor dalam memajukan ilmu dan teknologi sumber asli secara lestari melalui keusahawanan  
       
Misi
       
  Menyediakan pendidikan dan latihan yang berkualiti bagi melahirkan sumber manusia dalam bidang keusahawanan sumber asli dan alam sekitar  
  Menjalankan penyelidikan yang berinovasi dan lestari ke arah penjanaan kekayaan   
  Menyediakan pengkhidmatan kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran pengetahuan dan kemahiran