Visi dan Misi

Visi

        Pelopor dalam memajukan ilmu dan teknologi sumber asli secara lestari melalui

        keusahawanan

Misi

  1. Menyediakan pendidikan dan latihan yang berkualiti bagi melahirkan sumber manusia dalam bidang keusahawanan sumber asli dan alam sekitar
  2. Menjalankan penyelidikan  yang berinovasi dan lestari ke arah penjanaan kekayaan  
  3. Menyediakan pengkhidmatan kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran pengetahuan dan kemahiran

Fakulti Sains Bumi,
Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli,
Locked Bag 100,
17600 Jeli,
Kelantan.

Tel : +609 - 947 7030 | Fax: +609 - 947 7032