Objektif

-Mengembangkan pengetahuan dan kefahaman mengenai sumber asli bumi perubahan alam sekitar dan sains kelestarian melalui penyelidikan yang berintegrasi dan bersaintifik.

 

-Menyediakan persekitaran kerja yang kondusif, sekata dan produktif yang menyokong penyelidikan asas dan menggalakkan kerja berpasukan

 

-Mengintegrasikan bidang sains bumi dan disiplin lain bagi menangani sebarang masalah yang timbul demi kepentingan akademik, intelektual dan masyarakat.

 

-Mengukuhkan hubungan antara fakulti dan jangkauan university melalui alumni dan jaringan kerjasama

 

-Meningkatkan pembiayaan luar dan sokongan untuk penyelidikan, pengajaran dan jangkauan