Objektif

-Mengembangkan pengetahuan dan kefahaman mengenai sumber asli bumi perubahan alam sekitar dan sains kelestarian melalui penyelidikan yang berintegrasi dan bersaintifik.

 

-Menyediakan persekitaran kerja yang kondusif, sekata dan produktif yang menyokong penyelidikan asas dan menggalakkan kerja berpasukan

 

-Mengintegrasikan bidang sains bumi dan disiplin lain bagi menangani sebarang masalah yang timbul demi kepentingan akademik, intelektual dan masyarakat.

 

-Mengukuhkan hubungan antara fakulti dan jangkauan university melalui alumni dan jaringan kerjasama

 

-Meningkatkan pembiayaan luar dan sokongan untuk penyelidikan, pengajaran dan jangkauan

Buletin FSB

Log Masuk

Sertai Kami Di Facebook

 

Fakulti Sains Bumi,
Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli,
Locked Bag 100,
17600 Jeli,
Kelantan.

Tel : +609 - 947 7030 | Fax: +609 - 947 7032