Objektif

 

    Mengembangkan pengetahuan dan kefahaman mengenai sumber asli bumi perubahan alam sekitar dan sains kelestarian melalui 
    penyelidikan yang berintegrasi dan bersaintifik
  Menyediakan persekitaran kerja yang kondusif, sekata dan produktif yang menyokong penyelidikan asas dan menggalakkan kerja berpasukan
  Mengintegrasikan bidang sains bumi dan disiplin lain bagi menangani sebarang masalah yang timbul demi kepentingan akademik,
     intelektual dan masyarakat
  Mengukuhkan hubungan antara fakulti dan jangkauan university melalui alumni dan jaringan kerjasama
  Meningkatkan pembiayaan luar dan sokongan untuk penyelidikan, pengajaran dan jangkauan