Program International Geomapping (IGGM)

22

Program International Geomapping (IGGM) telah diadakan selama 12 hari di Gua Musang (28 Mac 2017 hingga 8 April 2017). Program International Geomapping Gua Musang (IGGM) merupakan program tahunan di bawah kelolaan Jabatan Geosains sebagai salah satu kerja lapangan untuk kursus Asas Pemetaan Geologi.