Kunjungan Hormat daripada Yala Rajabhat University, Thailand

PSU3

Pada 25 Oktober, FSB telah menerima kunjungan hormat  daripada Yala Rajabhat University, Thailand.  Satu pembentangan  daripada Prof. Madya Dr. Vichit Rangpan mengenai penyelidikan yang berpotensi untuk dijalankan bersama penyelidik FSB telah diadakan. Perbincangan dua hala ini diharap dapat membantu FSB dalam melebarkan jaringan kerjasama ke peringkat antarabangsa dengan jayanya

PSU4