AKTIVITI TAHUN 2018

         

DISEMBER
                     
                     
NOVEMBER
                     
             >>     Majlis Pembudayaan Ilmu : " Save Our Mangrove "  
                     
            >>     Program " Graduate Employability Workshop : Groom To Bloom " 2018  
                     
            >>      Penyertaan Program Geosains di Pertandingan Pelajar Geologi 2018  
                     
            >>     Program Kelestarian Alam sekitar " Community Role On River Health "   
                     
            >>      Program Ekohidrologi "Putrajaya Lake and Wetland Explorace 2018 " Edisi 7 UNESCO-IHP  
                     
                     
OKTOBER
                     
            >>      Hari Interaksi Fakulti Sains Bumi 2018  
                   
            >>      Seminar Graduate On Time  
                     
            >>      Bengkel Penilaian Impak Alam Sekitar 2018  
                     
            >>      Tong Sampah Anti Monyet FSB Raih Dua Anugerah di KRISTEK' 2018  
                   
            >>     Program Kem Bumi 2.0  
                   
            >>      Pameran Pendidikan Kerjaya Kolej Matrikulasi 2018  
                     
SEPTEMBER
                     
            >>      Pembentangan Poster Pemetaan Geologi FYP pelajar SEG4  
                     
            >>     MOOC FSB Raih Pingat di Karnival E-Pembelajaran Antarabangsa IUCEL 2018  
                     
            >>     Pertandingan PemetaanGeo Antarabangsa 2018  
                     
OGOS     
 
                     
            >>      Bengkel Pengendalian & Pemprosesan Data UAV: Pemetaan & Permodelan 3D   
                     
            >>     Tinjauan Saintifik Ke Gunung Warpu  
                     
            >>     Permodelan Kualiti Air   
                   
            >>      Bengkel Pengendalian Kepada Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Dan Pengendalian Bahan Kimia  
                   
            >>     Memorandum Persefahaman di antara Univervisi Malaysia Kelantan dan Kerajaan Negeri Kelantan (Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan)  
                     
            >>     Program Tuaian Ikan Keli Hasil Projek Bersepadu Pembasmi Kemiskinan Golongan Orang Asli Daerah Jeli  
                     
JULAI
                     
    >> Perbincangan Kerjasama Dua Hala UMK Dengan ARSM & JUPEM   
                     
            >>     Kerja Lapangan FYP Di Taman Eko Rimba Bukit Bakar, Machang  
 
JUN
                     
            >>      Kursus Pembangunan Laman Web Fakulti Sains Bumi  
                   
            >>      Lawatan Akademik Pelajar Kursus Genetik & Biologi Molekul ke Makmal Forensik Hidupan Liar Kebangsaan (PERHILITAN)  
                     
MAY
 
             >>     Majlis Berbuka Puasa Bersama Komuniti Bandar Jeli  
                   
           

>>

    Lawatan Audit MQA Bagi Program Sains Sumber Asli  
                   
             >>     MOOC FSB Raih Dua Pingat di Karnival Inovasi E-Pembelajaran 2018  
                   
APRIL
 
            >>     Program Kem Bumi 1.0  
                     
            >>   Lawatan Kerja Lapangan Kursus Ekologi Industri  
                     
   

>>

Bengkel Semakan Artikel Jurnal Bersama Profesor  
     
MAC
 
            >>      Lawatan Panel Penilai Anugerah Kualiti Naib Canselor ke FSB  
                     
    >> Environmental Week & Earth Hour 2018   
                     
            >>     Exploration-Family Anniversary: Story Of Sorcerer’s Stone’  
                     
            >>     Bengkel Kursus Projek Penyelidikan I Bagi Pelajar Tahun 3  
                     
            >>     Bengkel Spatial Perspective in Natural Resources  
                     
            >>     Seminar IP Talks & Pitching Workshop 2018  
                     
FEBRUARI
 
    >> Seminar on Publication: How to Successfully Write & Publish Your Research Article  
     
    >> Bengkel Bank Proposal
   
JANUARI
    >> Bengkel Penyediaan Fail Kursus  
                     
    >> Bengkel Pengurusan Geran Penyelidikan (Amatur)  
                     
            >>     Program Mobiliti Pelajar Tidak Berkredit  
                     
            >>     Kursus Pengenalan Skim Akreditasi Makmal Malaysia (SAMM) dan ISO 17025