Syarat Kemasukan ke Program Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian Fakulti Sains Bumi

 

 

 

 

 

Disediakan oleh : Dr. Muhamad Azahar Abas

ems1Lawatan ilmiah ke industri merupakan salah satu kaedah pembelajaran yang inovatif kerana memberi peluang kepada pelajar bagi menghayati pembelajaran secara kajian kes dalam keadaan sebenar. 

Pada 29 November, seramai 15 orang pelajar Program Sains Kelestarian Tahun 3 yang mengikuti kursus Sistem Pengurusan Alam Sekitar (ISO14001) telah mengadakan lawatan ilmiah ke Jabatan Standard Malaysia di Cyberjaya.

Disediakan oleh : Dr. Mohammad Muqtada Ali Khan

pemantauan1Pada 24-26 November, seramai 14 orang Pelajar Tahun 4 Program Geosains, diiringi oleh pensyarah kanan, Dr. Mohamad Muqtada Ali Khan serta pembantu makmal En. Mohd Khairul Aizuddin Razali telah mengadakan lawatan ilmiah bagi kursus elektif Pemantauan Air Bawah Tanah (EGE4312) ke tiga agensi tempatan iaitu Agensi Nuklear Malaysia, NAHRIM dan Surechem Sdn Bhd.

Disediakan oleh : Nor Hizami Hassin

belum1

belum2Seramai 6 orang staf Fakulti Sains Bumi (FSB) yang terdiri daripada pensyarah dan staf sokongan bersama 40 orang mahasiswa/i telah menyertai program khidmat masyarkat di Kampung Orang Asli Kelewang, Taman Negeri Royal Belum, Tasik Banding, Grik, Perak. Program ini dikenali sebagai Sentuhan Mahasiswa, Santuni Alam dan Komuniti telah diadakan bermula 14 -16 November 2019 anjuran Kelab Sinergi Lestari di bawah FSB dengan kerjasama Kelab Darul Falah Universiti Malaysia Kelantan, Kampus Jeli.

Disediakan oleh  :  Dr. Norashikin Fauzi

app1

app2Dalam menuju era Revolusi Industri 4.0, kemahiran menguruskan informasi teknologi maklumat adalah penting. Justeru itu, pada 3 November 2019, kesemua mahasiswa/i tahun 3 Program Sains Sumber Asli telah menyertai Bengkel Pengaplikasian MS Words dan Excel bertempat di Makmal GIS, Fakulti Sains Bumi.

Objektif utama bengkel ini adalah untuk memberi pendedahan kepada para peserta mengenai teknik asas dalam mengaplikasikan perisian MS Words dan Excel sebagai pemudahcara menyiapkan tugasan atau laporan projek tahun akhir.

Buletin FSB

buletin

 

Buku Laporan Tahunan

Laporan