Disediakan : Nivaarani Arumugam

2Kluster Penyelidikan Tanah Tinggi Fakulti Sains Bumi (HRC-FSB) telah mengadakan tinjauan lapangan di Gunung Warpu, Lojing, Kelantan pada 5-6 Ogos 2018 yang disertai oleh 11 orang ahli. Lanjutan daripada tinjauan tersebut, buku piktorial memaparkan keindahan Gunung Warpu untuk tatapan umum akan diterbitkan. Pelbagai keunikan flora dan fauna di Gunung Warpu yang dirakam melalui lensa para peninjau akan turut dikongsi di dalam buku piktorial. 

Disediakan oleh : Dr. Marinah Muhammad

promo

promo2Pameran Karnival Pendidikan Kerjaya merupakan program tahunan bagi Kolej Matrikulasi di seluruh Malaysia. Bagi Tahun 2019/2020 sebanyak 14 Kolej Matrikulasi yang akan menjayakannya bermula September 2019 hinggalah Februari 2020. Fakulti Sains Bumi (FSB) telah mengambil inisiatif untuk turut menyertai Pameran Karnival Pendidikan di semua Kolej Matrikulasi yang terlibat. Wakil pensyarah daripada tiga program di FSB iaitu Geosains, Sains Sumber Asli dan Sains Kelestarian telah dipertanggungjawabkan untuk setiap sesi ceramah dan pameran kepada para pelajar matrikulasi. Ia bertujuan untuk memberi pencerahan tentang matlamat penubuhan ketiga-tiga program di FSB dan seterusnya memupuk minat pelajar untuk memilih program yang ditawarkan di fakulti kelak.

Disediakan oleh  :  Dr. Nor Shahida Binti Shafiee @ Ismail

profschool1

Pada 18 September 2019 satu Program Fakulti Sains Bumi (FSB) bersama Sekolah Menengah Kebangsaan Jeli 2 telah diadakan di UMK Kampus Jeli. Program ini merupakan sebahagian daripada program khidmat masyarakat yang diadakan untuk meningkatkan pengetahuan dan minat pelajar sekolah rendah atau sekolah menengah tentang kepentingan pengajian dan pembelajaran dalam aliran sains pada masa kini, seiring dengan hasrat kementerian pendidikan untuk memperkasakan pengajian dalam bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM).

Disediakan oleh : Dr. Kamarul Ariffin Bin Kambali @ Hambali & Dr. Suganthi Appalasamy

pecipta1Pada 22-23 September yang lepas, telah berlangsungnya Persidangan dan Ekspo Ciptaan Institusi Pengajian Tinggi Antarabangsa (PECIPTA’19) anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang dihoskan oleh Universiti Tun Hussein Onn (UTHM) di Dewan Sultan Ibrahim, Batu Pahat, Johor. PECIPTA merupakan platform kepada para penyelidik dari Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta mempamerkan hasil ciptaan inovasi daripada penyelidikan masing-masing selain dapat membentuk jaringan kerjasama dan pemindahan ilmu antara satu sama lain. PECIPTA pada tahun ini bertemakan “Inovasi Melangkaui Imaginasi”.

Buletin FSB

buletin

 

Buku Laporan Tahunan

Laporan