Syarat Kemasukan ke Program Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian Fakulti Sains Bumi

 

 

 

 

 

Disediakan oleh : Dr. Shaparas Daliman

utm1Pada 10 hingga 12 September 2019, dua pelajar Tahun 4 Program Sains Sumber Asli, Nurnajihah Zakaria dan Nadia Abdul Ghapar telah menyertai pertandingan The Grand Challenges UTM Engineering-Industry Innovation Day 2019 dengan diiringi penyelia projek tahun akhir mereka, Dr. Shaparas Daliman.

Mereka telah menghantar video yang bertajuk “Expert System for Identification of Wild Edible Plants” ke pertandingan ini dan telah berjaya disenarai pendek untuk menyertai bootcamp serta mempersembahkan inovasi berasaskan program tahun akhir mereka.

Pertandingan The Grand Challenges 2019 merupakan salah satu acara dalam UTM Engineering-Industry Innovation Day 2019 yang mengalu-alukan semua pelajar daripada semua institusi pengajian tinggi di Malaysia untuk mencipta projek persaingan bagi menyelesaikan masalah kehidupan sebenar. Melalui penyertaan ini, para peserta berupaya untuk meneroka dan menjana idea inovasi tentang penggunaan Expert System.

Disediakan oleh : Dr. Noorzamzarina Sulaiman

unpad1

Pada 25 – 26 September 2019 pihak Fakulti Sians Bumi telah menerima kunjugan kolaborasi Dekan Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Agenda utama adalah untuk membincangkan prospek kolaborasi akademik dan penyelidikan di antara UMK dan Universitas Padjadjaran. Selain itu, ia juga merupakan salah satu usaha bagi perkongsian ilmu geologi antara pakar geologi Universitas Padjadjaran dan UMK. Wakil daripada Fakultas Teknik Geologi, Universitas Padjadjaran iaitu Dr. Ir. Vijaya Isnaniawardhani dan Dr. Ir. Santi Dwi Pratiwi telah menyampaikan syarahan umum berkaitan dengan bidang biostratigrafi. Pelajar Tahun 2,3 dan 4 Program Geosains terlibat dengan syarahan umum tersebut. Mereka telah mendapat input yang sangat berguna pada sesi syarahan umum ini.

Disediakan oleh : Dr. Nazahatul Anis Amaludin

nature

Pada 28 September 2019 telah berlangsungnya acara larian Run With Nature 2019 bersempena Agriculture Expo (AGX) 2019. Acara pelepasan larian ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar & Alumni (HEPA) iaitu Prof. Ts. Prof. Dr. Zaliman Sauli.

Disediakan Oleh : Dr. Mohammad Muqtada Ali Khan

geoschool2Program Geoscience@School telah dianjurkan oleh Jabatan Geosains, Fakulti Sains Bumi UMK dengan kerjasama Persatuan Geologi Malaysia (GSM) pada 22 September di SK Jeli (1) dan 23 Oktober di SMK Ayer Lanas. Tujuan penganjuran ini adalah untuk memupuk minat pelajar terhadap bidang sains di samping mempromosikan program Geosains UMK. Seramai 7 orang pensyarah dan 70 orang pelajar daripada Program Geosains telah terlibat dalam menjayakan program ini. Antara aktiviti yang dijalankan adalah pameran batuan dan mineral yang terdapat di sekitar Kelantan dan Malaysia, pembentangan poster serta permainan interaktif bersama pelajar sekolah.

Buletin FSB

buletin

 

Buku Laporan Tahunan

Laporan