Disediakan oleh : Dr. Noorzamzarina Sulaiman

unpad1

Pada 25 – 26 September 2019 pihak Fakulti Sians Bumi telah menerima kunjugan kolaborasi Dekan Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Agenda utama adalah untuk membincangkan prospek kolaborasi akademik dan penyelidikan di antara UMK dan Universitas Padjadjaran. Selain itu, ia juga merupakan salah satu usaha bagi perkongsian ilmu geologi antara pakar geologi Universitas Padjadjaran dan UMK. Wakil daripada Fakultas Teknik Geologi, Universitas Padjadjaran iaitu Dr. Ir. Vijaya Isnaniawardhani dan Dr. Ir. Santi Dwi Pratiwi telah menyampaikan syarahan umum berkaitan dengan bidang biostratigrafi. Pelajar Tahun 2,3 dan 4 Program Geosains terlibat dengan syarahan umum tersebut. Mereka telah mendapat input yang sangat berguna pada sesi syarahan umum ini.

Disediakan oleh : Dr. Nazahatul Anis Amaludin

nature

Pada 28 September 2019 telah berlangsungnya acara larian Run With Nature 2019 bersempena Agriculture Expo (AGX) 2019. Acara pelepasan larian ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar & Alumni (HEPA) iaitu Prof. Ts. Prof. Dr. Zaliman Sauli.

Disediakan Oleh : Dr. Mohammad Muqtada Ali Khan

geoschool2Program Geoscience@School telah dianjurkan oleh Jabatan Geosains, Fakulti Sains Bumi UMK dengan kerjasama Persatuan Geologi Malaysia (GSM) pada 22 September di SK Jeli (1) dan 23 Oktober di SMK Ayer Lanas. Tujuan penganjuran ini adalah untuk memupuk minat pelajar terhadap bidang sains di samping mempromosikan program Geosains UMK. Seramai 7 orang pensyarah dan 70 orang pelajar daripada Program Geosains telah terlibat dalam menjayakan program ini. Antara aktiviti yang dijalankan adalah pameran batuan dan mineral yang terdapat di sekitar Kelantan dan Malaysia, pembentangan poster serta permainan interaktif bersama pelajar sekolah.

Disediakan oleh : Dr. Mohammad Muqtada Ali Khan

airtanah1        airtanah2    airtanah4

Pada 25 dan 26 September, Program Geosains, Fakulti Sains Bumi dari Universiti Malaysia Kelanntan Kampus Jeli telah menghantar satu pasukan yang terdiri daripada 7 orang pelajar, 3 orang pensyarah iaitu Dr. Mohammad Muqtada Ali Khan, Encik Hamzah Hussin dan Encik Syakir Sulaiman serta seorang pembantu makmal, Encik Mohd Khairul Aizuddin bagi menjalankan kajian Resistivity di kawasan kolej kediaman UMK Kampus Bachok serta Astaka.

Buletin FSB

buletin

 

Buku Laporan Tahunan

Laporan