Disediakan oleh : Dr. Norrimi Rosaida Awang

hidrologi

Lawatan akademik bagi kursus Hidrologi, Sumber Global dan Perubahan Iklim dan Teknologi Perawatan Air telah diadakan serentak pada 23 – 25 Oktober 2019, disertai oleh 46 orang pelajar tahun empat Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Kelestarian) dengan Kepujian, 2 orang pensyarah pengiring dan seorang pembantu teknikal. Lawatan pertama adalah ke Loji Rawatan Air Sungai Kinta yang merupakan loji rawatan air yang dikendalikan oleh Metropolitan Utilities Corporation Sdn Bhd (MUC). Di sini, pelajar didedahkan kepada dengan teknologi perawatan air yang terkini bagi semua peringkat rawatan air. Pada hari kedua lawatan, pelajar dibawa ke Jabatan Meteorologi Malaysia bagi mendalami pengetahuan tentang pemantauan cuaca dan bencana.

Disediakan oleh : Dr. Noor Janatun Naim Jemali

research talk1

Pembangunan budaya penyelidikan yang kompetetif dan berinovasi di Universiti Malaysia Kelantan (UMK) adalah penting bagi menjadi peneraju dalam bidang penyelidikan dalam semua sempadan ilmu dan teknologi canggih serta menjadikan UMK antara universiti yang terunggul serta dikenali di peringkat tempatan mahupun antarabangsa. Justeru itu, pada 28 Oktober 2019, Program International Research Talk 2019 telah diadakan sebagai program inisiatif yang memberi peluang kepada ahli akademik dan pelajar pasca siswazah untuk berkongsi maklumat, pengetahuan dan pengalaman berkaitan isu penyelidikan dan kolaborasi antarabangsa.

Disediakan oleh : Nurazrin Mohamed Ghani, Chm. Dr. Nik Raihan Nik Yusoff & Chm. Dr. Rozidaini Mohd Ghazi

min s house1

min s house2Kerja lapangan bagi teknik penyampelan air, tanah dan lumpur serta menentukan kualiti air (in-situ) untuk kursus Instrumentasi dan analisis alam sekitar (EKE 2203) telah dijalankan di Min House Camp, Kubang Kerian, Kelantan pada 8 Oktober 2019. Seramai 8 orang pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains Kelestarian tahun 3 serta 2 orang pensyarah dan 3 orang staf pengiring telah menjalankan kerja lapangan.

Disediakan oleh : Dr. Nazahatul Anis Amaludin

mara kulim1

mara kulim2Program My UMK Journey yang diketuai oleh Dr. Nurul Syaza Abdul Latif telah diadakan pada 8 hingga 10 Oktober 2019 bertempat di UMK, Kampus Jeli. Program 3 hari 2 malam ini dirangka khusus kepada pelajar yang akan memasuki ke program pengajian yang ditawarkan oleh Fakulti Sains Bumi (FSB), Fakulti Bio-Kejuruteraan dan Teknologi (FBKT) serta Fakulti Industri Asas-Tani (FIAT). Secara tidak langsung ini adalah sebagai salah satu langkah untuk mempromosi proram pengajian di fakulti khususnya dan UMK secara amnya.

Buletin FSB

buletin

 

Buku Laporan Tahunan

Laporan