Disediakan oleh: Dr. Noor Syuhadah Subki

Pusat Kecemerlangan dan Pembangunan Akademik UMK telah menganjurkan Teaching Enhancement And Learning Innovation Carnival 2019 (TeLIC 2019) yang bertemakan "Sustaining eLearning in Crafting Future Proof Students" pada 21 Mei 2019 bertempat di Laman Canselori UMK Kampus Bachok. Penganjuran karnival pendidikan ini adalah bertujuan untuk:

  • Membentuk budaya inovasi dalam kalangan warga universiti dan mengoptimumkan sumber teknologi yang ada untuk menghasilkan bahan pengajaran yang terbaik.
  • Meneliti keberkesanan penggunaan teknologi terkini dan melihat sejauh mana idea-idea kreatif yang dapat dihasilkan oleh para pensyarah dalam pengajaran dan pembelajaran
  • Memberi dan menyediakan ruang kepada pensyarah dan pelajar untuk memperkembangkan bakat, minat; potensi dalam menghasilkan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran mengikut kreativiti masing-masing berdasarkan garis panduan yang disediakan.
  • Meneroka dan menghasilkan idea baharu dalam penghasilan teknik; bahan-bahan pengajaran serta pembelajaran.

Disediakan oleh : Dr. Muhamad Azahar Abas

LI
Lawatan akademik pelajar latihan industri, Fakulti Sains Bumi (FSB) telah dijalankan bermula pada bulan Mac sehingga Mei 2019. Seramai 18 orang pensyarah pelawat yang telah dilantik pada sesi lawatan pada kali ini. Tujuan utama lawatan akademik latihan industri dilaksanakan adalah bagi memantau prestasi pelajar yang sedang menjalani latihan industri di syarikat atau agensi yang berkaitan. Selain itu, lawatan akademik ini juga merupakan salah satu petaksiran pelajar yang terlibat dalam latihan industri.

Disediakan oleh Dr. Radhiah Zakaria & Dr. Nazahatul Anis Amaludin

Aktiviti kerja lapangan sangat penting bagi membantu pelajar bagi memahami teori yang dipelajari di kuliah dengan lebih mendalam dan juga dapat memberi pendedahan serta pengalaman praktikal kepada pelajar. Seramai 85 pelajar tahun 1,2 dan 3 bersama dengan empat pengajar kursus dan dua pembantu makmal Sains Sumber Asli (SEN) Fakulti Sains Bumi (FSB) telah menjalankan aktiviti kerja lapangan di Tasik Kenyir, Terengganu.

Disediakan oleh : Dr. Norashikin Fauzi

Pada 24 Mac 2019, seramai 52 orang pelajar kursus Pengurusan Pelancongan Sumber Asli (ENT3174) diiringi oleh dua pensyarah kanan, Dr. Norashikin Fauzi selaku penyelaras kursus dan Dr. Firdaus Abdul Karim serta pembantu makmal, En. Mohd. Firdaus Mohd. Ridzuan telah mengadakan lawatan ilmiah ke Min’s House Camp.

Buletin FSB

buletin

 

Buku Laporan Tahunan

Laporan