Disediakan oleh : Sharifah Aisyah Syed Omar & Dr. Kamarul Ariffin Hambali

got1

 

Unit Pascasiswazah Fakulti Sains Bumi (FSB) yang diketuai oleh Dr. Kamarul Ariffin Hambali, memainkan peranan penting dalam memastikan calon-calon pascasiswazah di bawah seliaan para pensyarah FSB berjaya bergraduasi dalam tempoh yang ditetapkan atau lebih dikenali Graduate On Time (GOT) oleh Pusat Pengajian Pasca Siswazah Universiti Malaysia Kelantan.

Disediakan oleh : Dr. Nursufiah Sulaiman

intro geo1

intro geo2Pada 29 dan 30 November, pelajar Geosains Tahun 2 telah mengikuti satu kerja lapangan di Bukit Bucu dan Bukit Keluang (Terengganu) serta Sungai Rual, Gunung Reng dan Lata Janggut (Kelantan). Kerja lapangan ini melibatkan 2 kursus Geosains iaitu Pengenalan kepada Geosains dan Paleontologi. Sepanjang keberadaan para pelajar di Bukit Keluang, Sungai Rual, Gunung Reng dan Lata Janggut, mereka diberikan penerangan mengenai ketiga-tiga jenis batuan yang wujud di bumi iaitu batuan igneus, batuan sedimen dan batuan metamorf bagi memenuhi keperluan kursus Pengenalan kepada Geosains. Selain itu, pelajar juga diajar tentang penggunaan alatan kerja lapangan seperti kompas, GPS dan tukul.

Disediakan oleh : Dr. Nursufiah Sulaiman

geo explore1

Program International Geoexploration de Langkawi adalah kerja lapangan tahunan yang dianjurkan oleh Jabatan Geosains dan disokong penuh oleh Fakulti Sains Bumi. Pada tahun ini, program ini berlangsung pada 15 hingga 21 November. Tujuan utama program ini diadakan adalah untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang keadaan kerja lapangan sebenar bagi seorang ahli geosains.

Disediakan oleh : Dr. Muhamad Azahar Abas

envo1     envo2

Persaingan dalam menempatkan diri dalam pekerjaan yang diidamkan adalah sangat mencabar pada masa kini. Penyediaan bakal graduan bagi memenuhi dunia perkerjaan merupakan salah satu tugasan yang semakin mencabar bagi institusi pengajian tinggi. Oleh itu, Unit Kebolehpasaran Graduan Fakulti Sains Bumi telah mengambil inisiatif dengan mengadakan program Towards Environmental Expert (TEE) kepada bakal graduan FSB 2020.

Buletin FSB

buletin

 

Buku Laporan Tahunan

Laporan