Syarat Kemasukan ke Program Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian Fakulti Sains Bumi

 

 

 

 

 

10

Program Perkongsian Ilmu Geokeusahawanan yang dianjurkan oleh Jabatan Geosains Universiti Malaysia Kelantan  bersama Syarikat GEO Solution Resources Sdn. Bhd pada 1 Mac 2017. Ia melibatkan pelajar Geosains tahun 1 hingga 3 yang berada di kampus.

 

12

Satu Bengkel Penilaian KPI Sukuan ke-3 telah diadakan di Suria Resort Terengganu pada 12 Oktober 2017. Bengkel ini adalah bertujuan untuk menilai dan menyemak KPI staf akademik dan bukan akademik fakulti bagi sukuan ketiga. Dekan fakulti turut menyeru ahli fakulti agar terus berusaha dengan gigih bagi mempertingkatkan kualiti kerja samada dalam pentadbiran, pengurusan akademik, penyelidikan, inovasi, pembelajaran dan pengajaran demi kecemerlangan fakulti. Di samping itu sesi perbincangan di kalangan ahli fakulti yang hadir turut diadakan.

10

Satu Bengkel  Penyeliaan Efektif dan Menentukan Tahap Tesis telah dianjurkan pada  20 & 22 Ogos 2017. Seramai 47 orang ahli akademik fakulti hadir  yang terdiri daripada mereka yang masih mendalami ilmu penyeliaan pelajar prasiswazah. Hari pertama bengkel adalah memfokuskan kepada Penyeliaan Efektif yang diperincikan oleh Prof Dr. Abdul hamid Mar Iman. Antara topik yang dibentangkan adalah meliputi perspektif penyeliaan, peranan serta kemahiran sebagai penyelia, proses penyeliaan yang efektif serta etika penyeliaan. Hari kedua bengkel pula adalah sesi perbincangan mengenai Penentuan Tahap Tesis pelajar di FSB. Ini adalah sebahagian daripada usaha penambahbaikan buku panduan yang sedia ada.

 

5 Pada 29-31 Mei, Program Sains Sumber Asli (SEN) telah mengadakan bengkel semakan   kurikulum bagi program tersebut. Prof. Emeritus Dato Abdul Latiff Muhamad telah dilantik dan   dijemput sebagai penilai untuk menilai serta menyemak dokumentasi yang telah dihasilkan oleh   ahli akademik SEN sebelum dikemukakan kepada pihak MQA. Beliau juga turut meninjau  prasarana yang sedia ada seperti Makmal Pengajaran, Muzium Sumber Asli samada menepati   keperluan pengajaran dan pembelajaran program SEN di FSB.

Buletin FSB

buletin

 

Buku Laporan Tahunan

Laporan