Syarat Kemasukan ke Program Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian Fakulti Sains Bumi

 

 

 

 

 

Lawatan Ilmiah Kursus Pemantauan Air Bawah Tanah Pelajar Tahun 4 Program Geosains

Disediakan oleh : Dr. Mohammad Muqtada Ali Khan

pemantauan1Pada 24-26 November, seramai 14 orang Pelajar Tahun 4 Program Geosains, diiringi oleh pensyarah kanan, Dr. Mohamad Muqtada Ali Khan serta pembantu makmal En. Mohd Khairul Aizuddin Razali telah mengadakan lawatan ilmiah bagi kursus elektif Pemantauan Air Bawah Tanah (EGE4312) ke tiga agensi tempatan iaitu Agensi Nuklear Malaysia, NAHRIM dan Surechem Sdn Bhd.

Objektif utama lawatan ini adalah untuk memberi pendedahan kepada mahasiswa/i berkenaan ciri-ciri akuifer serta membuat penilaian penilaian parameter akuifer menggunakan beberapa jenis ujian akuifer secara langsung di lapangan.

Selain daripada itu, program ini juga bertujuan untuk mendedahkan kepada mahasiswa/i tentang jaringan industri dan peranan agensi-agensi yang terlibat dalam pemantauan air bawah tanah di Malaysia.

pemantauan2   pemantauan3

Buletin FSB

buletin

 

Buku Laporan Tahunan

Laporan