Syarat Kemasukan ke Program Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian Fakulti Sains Bumi

 

 

 

 

 

Kunjungan Kolaborasi Dekan Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran Ke Fakulti Sains Bumi

Disediakan oleh : Dr. Noorzamzarina Sulaiman

unpad1

Pada 25 – 26 September 2019 pihak Fakulti Sians Bumi telah menerima kunjugan kolaborasi Dekan Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Agenda utama adalah untuk membincangkan prospek kolaborasi akademik dan penyelidikan di antara UMK dan Universitas Padjadjaran. Selain itu, ia juga merupakan salah satu usaha bagi perkongsian ilmu geologi antara pakar geologi Universitas Padjadjaran dan UMK. Wakil daripada Fakultas Teknik Geologi, Universitas Padjadjaran iaitu Dr. Ir. Vijaya Isnaniawardhani dan Dr. Ir. Santi Dwi Pratiwi telah menyampaikan syarahan umum berkaitan dengan bidang biostratigrafi. Pelajar Tahun 2,3 dan 4 Program Geosains terlibat dengan syarahan umum tersebut. Mereka telah mendapat input yang sangat berguna pada sesi syarahan umum ini.

unpad2
Penyampaian cenderamata oleh Ketua Program Geosains, Dr. Nursufiah  Sulaiman kepada Dekan Fakultas Teknik Geologi, Univesiti Padjadjaran, Dr. Ir. Vijaya Isnaniawardhani (atas) dan Dr. Ir. Santi Dwi Pratiwi (bawah).
unpad3

 Aktiviti yang mendapat kerjasama di antara pelajar, pensyarah Geosains serta daripada universiti luar atau industri ini turut menjadi pemangkin semangat kepada pelajar baharu untuk bergiat aktif dalam aktiviti berkaitan geosains pada masa hadapan. Pihak FSB dan Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran turut bersepakat untuk mempergiatkan aktiviti usahasama pada masa akan datang.

unpad4

Buletin FSB

buletin

 

Buku Laporan Tahunan

Laporan