Syarat Kemasukan ke Program Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian Fakulti Sains Bumi

 

 

 

 

 

Bengkel Lawatan Akademik Latihan Industri Fakulti Sains Bumi

Disediakan oleh : Dr. Muhamad Azahar Abas

Lawatan LIPada 13 Mac 2019, Unit Latihan Industri, Fakulti Sains Bumi (FSB) yang diketuai oleh Dr. Muhamad Azahar Abas telah mengadakan bengkel penerangan kepada pensyarah yang terlibat dalam lawatan akademik pada sesi Februari 2018/2019. Seramai 18 orang pensyarah FSB telah dilantik sebagai pensyarah pelawat iaitu 8 daripada Jabatan Geosains dan 10 orang daripada Jabatan Sains Sumber Asli & Kelestarian. Kesemua pensyarah pelawat yang dilantik telah berjaya menghadiri dan mengikuti bengkel ini.

Lawatan LI1Tujuan utama bengkel ini diadakan adalah untuk memberi pencerahan kepada pensyarah pelawat berkaitan garis panduan pelaksanaan lawatan akademik pelajar latihan industri. Selain itu, pensyarah juga diberi penjelasan berkaitan tugasan dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan semasa menjalankan sesi lawatan akademik pelajar latihan industri. Semua pensyarah pelawat yang dilantik telah memberi kerjasama dan komitmen yang terbaik sepanjang bengkel ini dijalankan.

 

  Jabatan Geosains (JGEO)   Jabatan Sumber Asli & Kelestarian (JSAK)
 

Dr Nor Shahida Shafiee @ Ismail
Dr Nursufiah Sulaiman
Dr Ir Patrick Quek Tiang Beng
Dr Roniza Ismail
Dr Mohammad Muqtada Ali Khan
Dr Noorzamzarina Sulaiman
En. Arham Muchtar Achmad Bahar
Pn. ‘Ainaa' Mardhiyah Hassin

 

Dr. Muhamad Azahar Abas
Dr. Marinah Muhammad
Dr. Nurul Syazana Abdul Halim
Dr. Amal Najihah Muhammad Nor
Dr. Musfiroh Jani
Dr. Norashikin Fauzi
Dr. Kamarul Ariffin Kambali @ Hambali
Dr. Muhammad Firdaus Abdul Karim
En Nor Hizami Hassin
Cik Nivaarani A/P Arumugam

       
Senarai pensyarah pelawat yang terlibat bagi lawatan akademik pelajar latihan industri.

Buletin FSB

buletin

 

Buku Laporan Tahunan

Laporan