Bengkel Bank Proposal 2018

Bengkel Bank Proposal ini merupakan lanjutan daripada Bengkel Penulisan Jurnal Artikel dan Proposal Penyelidikan yang telah diadakan pada 3 dan 4 Mei tahun 2017 yang lepas. Program ini diadakan adalah bagi menyemak proposal penyelidikan yang dihasilkan oleh pensyarah di Fakulti Sains Bumi.
Objektif bagi program ini adalah memberi peluang dan ruang kepada penyelidik dalam memurnikan proposal geran penyelidikan serta memastikan para penyelidik mempunyai proposal geran penyelidikan sama ada sebagai ketua penyelidik atau penyelidik bersama.Bengkel yang diadakan pada 4 & 5 Februari 2018 melibatkan kakitangan akademik yang aktif di fakulti.

1

Pensyarah yang hadir ke Hari Pertama Bengkel Bank Proposal Fakulti Sains Bumi 2018

2

Pensyarah yang hadir ke Hari Kedua Bengkel Bank Proposal Fakulti Sains Bumi 2018

Hasil daripada bengkel yang telah dilakukan adalah penyelidik-penyelidik baru dapat berkongsi pendapat dan idea dalam menulis kertas cadangan penyelidikan yang lebih berkualiti. Penyelidik juga memahami dengan jelas dan terperinci berkenaan perbezaan  antara geran FRGS, PRSG dan TRGS. Peserta yang telah hadir juga telah menerima maklumbalas segera daripada YBhg. Prof. Dato' Dr. Nik Muhamad Nik Ab. Majid tentang penulisan kertas cadangan penyelidikan geran melalui sesi perbentangan bank proposal yang telah diadakan.

Bulletin

JUL DIS 2017 BM Opie V2 recovered Edition July - December 2017

Jan June 2017 v4 BM Aug2017 2 Edition January - June 2017

 

OUR SERVICE IN FACEBOOK

Log in