Bengkel Semakan Artikel Jurnal Bersama Profesor

Pada 26 April 2018 bertempat di Bilik Banquet, UMK Kampus Jeli, pihak Jawatankuasa Penerbitan FSB di bawah Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi telah menganjurkan Bengkel Semakan Artikel Jurnal Bersama Profesor.20180426 091459 1 1Bengkel ini telah dirasmikan oleh YBhg. Dekan, Prof. Madya Dr. Aweng a/l Eh

Rak. Para penilai semakan adalah terdiri daripada kalangan profesor FSB iaitu Prof. Dr. Ibrahim Busu dan Prof. Dr. Abd. Hamid Mar Iman.

Antara objektif program ini adalah untuk mempertingkatkan kemahiran ahli akademik dalam menghasilkan penulisan serta penerbitan yang berkualiti tinggi bersama panel penilai yang terdiri daripada profesor yang berpengalaman luas dalam industri, penulisan serta penerbitan samada peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Selain daripada itu, objektif yang kedua penganjuran bengkel seumpama ini adalah sebagai motivasi kepada ahli akademik untuk kekal seimbang dalam menjalani kehidupan seharian dan karier sebagai ahli akademik yang aktif dalam penyelidikan serta penerbitan. Manakala hasil daripda penganjuran bengkel ini adalah diharapkan dapat menyumbangkan dalam menaikkan nama dan imej FSB serta UMK ke peringkat lebih tinggi apabila dapat mencapai Indeks Prestasi Utama dalam penerbitan khususnya MyRA.

20180426 093244 1

Bulletin

JUL DIS 2017 BM Opie V2 recovered Edition July - December 2017

Jan June 2017 v4 BM Aug2017 2 Edition January - June 2017

 

OUR SERVICE IN FACEBOOK

Log in