Bengkel ”SPATIAL PERSPECTIVE IN NATURAL RESOURCES”

gambar bersama

Bengkel “Spatial Perspective in Natural Resources” yang telah diadakan pada 7-8 Mac 2018 bertempat di Makmal Komputer 1, Universiti Malaysia Kelantan Kampus Jeli adalah bertujuan untuk mempromosikan bidang kepakaran akademik di Fakulti Sains Bumi (FSB) khususnya kepada pelbagai pihak. Selain itu, penyertaan seramai 31 orang yang terdiri daripada pelajar, ahli akademik dan staf teknikal daripada  UMK dan Universiti Malaysia Pahang (UNIMAP), Jabatan Mineral dan Geosains (JMG) telah menyediakan ruang interaksi di kalangan peserta kursus daripada pelbagai latar belakang industri. Bengkel turut menekankan aspek kemahiran mengenai teknik kuantitatif dalam analisis reruang menggunakan contoh terpilih. Antara aktiviti utama yang dirakamkan adalah seperti:

aluan dekan

Aluan Dekan dan juga ucapan perasmian bengkel Spatial Perspective in Natural Resources oleh Ybhg
Dekan Fakulti Sains Bumi, PM Dr. Aweng A/L Eh Rak

prof hamid

Sesi penerangan dan hands-on modul oleh fasilitator kepada peserta bengkel

32

Penyampaian sijil penyertaan kepada wakil pelajar, wakil

peserta daripada UNIMAP dan juga peserta daripada JMG oleh Pengarah Bengkel,

Prof. Dr Abd Hamid Mar Iman.

Bulletin

JUL DIS 2017 BM Opie V2 recovered Edition July - December 2017

Jan June 2017 v4 BM Aug2017 2 Edition January - June 2017

 

OUR SERVICE IN FACEBOOK

Log in